Avís legal

COMUNICACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES EN INFORMACIONS COMERCIALS

D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), en vigor des del 12 d'octubre de 2002 i del que disposa la RGPD (UE) 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, JUAN CASALS SADURNÍ ha procedit a la creació d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el qual es recullen aquelles dades necessàries per les operacions de JUAN CASALS SADURNÍ.

En virtut de les Lleis abans esmentades, té dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació sobre les dades esmentades.

JUAN CASALS SADURNÍ respecta la privacitat de les seves dades per la qual cosa aquestes no seran transmeses a tercers, d'acord amb les següents normes de política de privacitat de dades:

1. Navegació anònima a través de les pàgines web. JUAN CASALS SADURNÍ empresa titular del web www.fustes.cat, només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

a) el nom de domini del proveïdor (PSI) que dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.

b) La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació a les hores punta.

c) L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixen millors resultats.

d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

2. Navegació amb cookies. La pàgina del nostre web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a) La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.

b) El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web.

c) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

 

3. Tractament de les dades de caràcter personal.

a) JUAN CASALS SADURNÍ de nacionalitat espanyola i titular del web site fustes.cat, és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris. D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, JUAN CASALS SADURNÍ es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

b) JUAN CASALS SADURNÍ es reserva el dret de modificar aquesta política de protecció de dades per ajustar-se a les possibles adaptacions legals. En aquest cas, aquests canvis s'anunciaran amb suficient anticipació al web de JUAN CASALS SADURNÍ.

c) L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades amb la finalitat de millorar i ampliar els serveis oferts per JUAN CASALS SADURNÍ.

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem a la tecla "ACCEPTO" que es troba en els formularis de recollida de dades.

d) La informació continguda en la citada base de dades és usada tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis i / o informació a JUAN CASALS SADURNÍ com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats que permetin dissenyar millores en els serveis prestats , dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes o novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

e) La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de JUAN CASALS SADURNÍ, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la legislació vigent .

f) L'usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se JUAN CASALS SADURNÍ el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

g) Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar

 

Juan Casals Sadurní

Ctra. del Vendrell, 1

Llorenç del Penedès

43712 TARRAGONA

Tel.: +34 977 67 70 55

Fax: +34 977 67 80 37

fustes@fustes.cat

_____________________

 
 

 

 

 

© Juan Casals Sadurní De Fusta 2018 - Avís legal - Contacte